Fjärrundervisning

Att ha fjärrundervisning är ungefär som att ha undervisning i ett vanligt klassrum. Den stora skillnaden är att elever och lärare inte träffas fysiskt utan via en dator.

I undervisningen används ett webbaserat e-mötesprogram med ljud och bild. Undervisningen sker i realtid och det finns flera olika funktioner i webb-programmet som kan användas för att variera undervisningen, t ex whiteboard, arbeta med olika medier och presentationer, dela dokument, skapa enskilda grupprum, chat m.m.

Som fjärrelev har man tät och regelbunden kontakt med sin lärare som hjälper med handledning och bedömning av inlämningsuppgifter.

Fjärrundervisning till andra kommuner

Enheten för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning till andra kommuner. Fjärrundervisning möjliggör för grundskole- och gymnasieelever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare att få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Kontakta EFF för mer information om hur man beställer.

Vilken utrustning och vilket stöd behövs?

Skolan ska se till att eleven har tillgång till följande utrustning och stöd:

  1. En dator. Helst med operativsystem Windows 7 och uppåt eller MAC-OS. Äldre eller udda system rekommenderas ej.
  2. Tillgång till internet på skolan, minst 0.5 Mbit/s men helst 2.0 Mbit/s i båda riktningarna. Mobilt bredband rekommenderas inte.
  3. USB-headset med mikrofon. 
  4. En extern webbkamera, om datorn saknar inbyggd kamera.
  5. En handledare på skolan som ska vara där eleven är under lektionen. Eleven ska ansluta från lokaler som skolan disponerar.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Fjärrundervisning