Nationella minoritetsspråk och modersmål

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska språken, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dessa språk är minoritetsspråk med historisk hävd. De som tillhör minoritetsgrupperna sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer eller judar har getts särskilda lagstadgade rättigheter och rätt till sitt minoritetsspråk.

De elever som tillhör någon av ovanstående minoritetsgrupper ska ha möjligheten att utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga på sitt minoritetsspråk. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning även om det bara finns en sökande elev i kommunen, och om det finns en lämplig lärare.

Man ska kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i de kommuner som är förvaltningsområde för respektive språk. Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska språket. Här finns mer information för dig som tillhör nationella minoriteten sverigefinnar.

Minoritetsspråk i grundskolan och anpassad grundskola
Modersmålsundervisning kan ske på följande sätt enligt Skolförordningen 5 kap 8 §:

   1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
   2. som elevens val, 
   3. inom ramen för skolans val, eller 
   4. utanför den garanterade undervisningstiden.
 

I Uppsala kommun är det för närvarande praxis att anordna enligt punkt 4, utanför den garanterade undervisningstiden.

Minoritetsspråk i grundskolan kan läsas i två olika spår.

  • Spår 1: Eleven läser enligt kursplanen minoritetsspråk som första språk, dvs modersmålsnivå
  • Spår 2: Eleven läser enligt kursplanen minoritetsspråk som andraspråk

För de olika spåren i grundskolan finns nationella kursplaner på Skolverkets webbplats.

För de olika spåren i anpassad grundskola finns nationella kursplaner anpassad grundskola på Skolverkets webbplats.

I vissa fall kan nationella minoritetsspråk anordnas via fjärr om inte lärare finns tillgänglig i Uppsala.

Hur anmäler man sig till att läsa minoritetsspråk i grundskolan och i anpassad grundskola?
För de som har grundläggande kunskaper används den vanliga anmälningsblanketten för modersmålsundervisning (PDF, 358 KB). Fyll i blanketten och lämna till elevens hemskola.
För de som inte har grundläggande kunskaper i språket och vill börja läsa ett minoritetsspråk (spår 2) finns en särskild anmälningsblankett för Spår2 (PDF, 373 KB). Fyll i blanketten och lämna till elevens hemskola.

Minoritetsspråk i gymnasieskolan och i anpassad gymnasieskola
Minoritetsspråk i gymnasieskolan kan enbart läsas som spår 1. Läs mer här om behörighetskrav.

Ämnesplan för gymnasieskola på Skolverkets webbplats.

Ämnesplan för anpassad grymnasieskola på Skolverkets webbplats.

Hur anmäler man sig till gymnasiekurser i modersmål?
Kontakta din studie- & yrkesvägledare (SYV) 

Uppdaterad: