Grundskola & grundsärskola

Grundskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever i ett språk i kommunen som önskar undervisning. Det ska också finnas en lämplig lärare.

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Ämnet modersmål läses enligt nationell kursplan. Kursplan för modersmål utom nationella minioritetspråk läs här.

OBS! För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) gäller särskilda regler och kursplaner. Läs mer här!

 

Undervisningen organiseras enligt följande:

  • De elever som går i årskurs F-5 får undervisning på sin skola utanför den garanterade undervisningtiden. I årskurs 3-5 sker undervisningen ibland som fjärrundervisning. Läs mer här.
  • För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag.

 

 
Grundsärskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Ämnet modersmål läses enligt nationell kursplan. Kursplan för modersmål utom nationella minioritetspråk läs här . På begäran kan betyg ges enligt enligt de nationella kunskapskraven.

OBS! För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) gäller särskilda regler läs här och kursplaner läs här.

Uppdaterad: