Grundskola & grundsärskola

Grundskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever i ett språk i kommunen som önskar undervisning. Det ska också finnas en lämplig lärare.

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

OBS! För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) gäller särskilda regler. Läs mer här!

Undervisningen organiseras enligt följande:

  • De elever som går i årskurs F-5 får undervisning på sin skola utanför den garanterade undervisningtiden. I årskurs 3-5 sker undervisningen ibland som fjärrundervisning. Läs mer här.
  • För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag.

Sammanlagt deltar flera tusen grundskoleelever i Uppsala i modersmålsundervisning. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Betyg sätts varje termin från och med årskurs 6 enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om Kursplan - Modersmål på Skolverkets webbplats.

Grundsärskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Eleverna får undervisning på sin skola utanför den garanterade undervisningtiden. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. På begäran kan betyg ges enligt enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om Kursplan - Modersmål för grundsärskola på Skolverkets webbplats.

Uppdaterad: