Grundskola och anpassad grundskola

Grundskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever i ett språk i kommunen som önskar undervisning. Det ska också finnas en lämplig lärare.

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning.

Ämnet modersmål läses enligt nationell kursplan.
Läs mer om kursplan för modersmål på Skolverkets webbplats.

OBS! För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) gäller särskilda regler och kursplaner.
Här finns mer information om nationella minoritetsspråk och kursplaner.

Undervisningen organiseras enligt följande:

  • De elever som går i årskurs F-5 får undervisning på sin skola utanför den garanterade undervisningtiden.

  • För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag.

Anpassad grundskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Ämnet modersmål läses enligt nationell kursplan. På begäran kan betyg ges enligt enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om kursplan för modersmål anpassad grundskola på Skolverkets webplats.

OBS! För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska) gäller särskilda regler. Här finns mer information om nationella minoritetsspråk och kursplaner för anpassad grundskola.

Uppdaterad: