Betyg från hemlandet?

En del nyanlända elever har med sig betygsdokument från hemlandet. Enheten för flerspråkighet kan utifrån betygsunderlag på modersmålet göra en sammanfattande betygsöversikt översatt till svenska.

Observera att översättningen inte kan användas som kursintyg eller validerat betygsdokument. Det är enbart en översikt utifrån det underlag som Enheten för flerspråkighet fått i uppdrag att gå igenom och sammanfatta.

Hemskolan beställer uppdraget av EFF.
Beställning sammanfattande betyg ifrån hemlandet. (PDF, 161 KB)

Uppdaterad: