Om oss

Enheten för flerspråkighet (EFF) är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmålsundervisning, studiehandledning och modersmålsstöd.

EFF ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i

  • Uppsalas kommunala och fristående grundskolor och anpassade grundskolor.
  • Uppsalas kommunala och fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor.

EFF ansvarar för att ge modersmålsstöd i

  • Uppsalas kommunala förskolor
  • Uppsalas fristående förskolor

Vi erbjuder även skolor i andra kommuner modersmålsundervisning och studiehandledning via fjärrundervisning.

På EFF arbetar mer än 150 lärare och pedagoger i över 50 olika språk.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om oss