Kontakt

Allmänna frågor:
Enheten för flerspråkighet
E-post: flersprakighet@uppsala.se

 

Stöd i förskolan:
modersmalsstod@uppsala.se

 

Expeditionen
Telefontider: 
13.00 - 16.00 alla dagar
Telefon: 018-727 20 26, 018-727 20 30
E-post: flersprakighet@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt