Rutiner vid ansökan om riktat stöd

I vissa fall kan det finnas behov av riktat stöd till enskilda barn från Enheten för flerspråkighet. Förskolans pedagoger ansöker om riktat stöd. Ansökan sänds till Enheten för flerspråkighet. Stödet från enheten ges i tidsbegränsad omfattning. Förskolans pedagoger kan ansöka om stödet och stödet ska utgå från förskolans planering och integreras i verksamheten.
Barn som tillhör något av minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) har med hänvisning till språklagen och lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk alltid rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk. Förskolans pedagoger kan beställa stöd i minoritetsspråken som beviljas tillsvidare.

Förskolan kan ansöka om:

 • Hjälp av modermålspedagog/lärare för att göra bedömning om det är språkstöd barnet behöver. Dokumentation lämnas. Sedan gör förskolan en egen samlad bedömning och väljer om de vill ansöka eller ej.
 • Introduktionsstöd till nyanlända barn (nya i Sverige).
 • Modersmålsstöd.

Rutiner vid ansökan om riktat modersmålsstöd i förskolan

 • Förskolläraren gör en bedömning, är barnet i behov av riktat stöd på sitt modersmål av särskilda skäl?
 • För minoritetsspråk behövs ingen särskild bedömning, men en ansökan ska göras.
 • Förskolan ansöker om stöd på hänvisad ansökningsblankett.
 • I ansökan ska barnets särskilda skäl beskrivas.
 • Ansökan skickas/mailas till Enheten för flerspråkighet.
 • Ansökan registreras och behandlas av EFF.
 • Om barnet har särskilt skäl till modersmålsstöd och modersmålspedagog/lärare finns i sökt språk beviljas ansökan. 
 • I vissa fall ringer EFF förskolan för kompletterande uppgifter.
 • Då ansökan behandlats mailas beslut om antal timmar och veckor till kontaktpersonen som angivits på ansökan.
 • Modersmålspedagogen/läraren får uppdraget och tar kontakt.
 • Det är fortfarande förskolläraren som ansvarar för barnets språkutveckling/stöd och planerar för hur stödet ska användas för att på bästa sätt gynna det enskilda barnet.
  Detta kan med fördel göras i samråd med modersmålspedagog/lärare.
      - Vad är syftet med stödet?
      - Hur ska ni nå målet för barnet?
      - Hur kan stödet användas optimalt även om stöd inte kan ges på önskad dag/tid?
      - Vilket material ska vi använda?
      - Hur följer vi upp?
      - Vilka förväntningar finns?
 • Stöd kan komma att omfördelas om fler uppdrag inkommer.
Uppdaterad: