Modersmålsstöd i förskolan

Uppsala kommun har sedan juni 2016 ett förändrat arbetssätt när det gäller att utveckla barns flerspråkighet i förskolan. Syftet är att stärka kopplingen mellan den dagliga pedagogiska verksamheten som sker i förskolan och barnens utveckling av sitt modersmål. Syftet är också att tydligöra att ansvaret för uppdraget – att utveckla barns modersmål och kulturella identitet – ligger hos förskolans personal.  Det förändrade arbetssättet följer skolverkets råd om att modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och stöd från vuxna. 

Riktat stöd

I vissa fall kan det finnas behov av riktat stöd till enskilda barn från enheten för flerspråkighet. Det är förskolans pedagoger som ansöker om riktat stöd. Ansökan görs till enheten för flerspråkighet. Stödet från enheten ges i tidsbegränsad omfattning och syftar till att hjälpa barnet att komma igång med sin språkanvändning.

Ladda ner ansökningsblanketten här! (PDF, 235 KB)

Nationella minoritetsspråk i förskolan

Förskolan ska enligt Lpfö-18:

  • stödja barn i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främja utveckling av en kulturell identitet
  • bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer
  • lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.

I Uppsala kommun erbjuds möjlighet för förskolor att ansöka om stöd av modersmålspedagog/lärare genom Enheten för flerspråkighet.

 

Ladda ner ansökningsblanketten här! (PDF, 262 KB) 

Malin Tyberg
malin.tyberg@uppsala.se
Enheten för flerspråkighet
018-7271479

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Modersmålsstöd i förskolan