Modersmålsstöd i förskolan

I Uppsala kommun erbjuds möjlighet för förskolor att ansöka om stöd av modersmålspedagog/lärare genom Enheten för flerspråkighet.

Modersmålsstöd

I vissa fall kan det finnas behov av riktat stöd till enskilda barn i förskolan.
Ansökan görs av förskolan till Enheten för flerspråkighet.
Stödet ges i tidsbegränsad omfattning och syftar till att hjälpa barnet att komma igång med sin språkanvändning.

Ladda ner ansökningsblanketten här! (PDF, 235 KB)

Nationella minoritetsspråk i förskolan

Förskolan ska enligt Lpfö-18:

  • stödja barn i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främja utveckling av en kulturell identitet
  • bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer
  • lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Ladda ner ansökningsblanketten här! (PDF, 262 KB) 

Anmälan kan skickas till: modersmalsstod@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Modersmålsstöd i förskolan