Modersmålsundervisning

Modersmål är ett ämne som kan läsas genom hela grundskolan och i gymnasiet. Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. För nationella minoriteter gäller särskilda regler, se Minoritetsspråk.

Läs mer i menyn till höger eller klicka på länkarna nedan om modersmål i de olika skolformerna och vem som har rätt till modersmålsundervisning.

Uppdaterad: