Modersmålsundervisning

Modersmål är ett ämne som kan läsas genom hela grundskolan och i gymnasiet. Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. För nationella minoriteter gäller särskilda regler, se Minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning får anordnas på följande sätt enligt Skolförordningen 5 kap 8 §:

   1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
   2. som elevens val, 
   3. inom ramen för skolans val, eller 
   4. utanför den garanterade undervisningstiden.
 

I Uppsala kommun är det för närvarande praxis att anordna enligt punkt 4, utanför den garanterade undervisningstiden.

Läs mer i menyn till höger eller klicka på länkarna nedan om modersmål i de olika skolformerna och vem som har rätt till modersmålsundervisning.