Introduktionsstöd

Introduktionsstöd på modersmål fungerar som ett inskolningsstöd för nyanlända elever i årskurs F-3. Det kan finnas under den första tiden (2 veckor – 2 månader) som en hjälp för eleven att etablera sig i svensk skola.

Introstödet kan vid behov övergå till studiehandledning på modersmålet.

Introstöd till en elev beställs av rektor.

Här finns  blankett för beställning.

Uppdaterad: