Anmälan/Beställning

Modersmål i grundskolan & anpassade grundskolan

Hur anmäler man sig?
Fyll i anmälningsblanketten för modersmål och lämna till elevens skola i god tid innan sommarlovet för start till höstterminen. Rektor ska godkänna anmälan om modersmål. Det är samma blankett för både grundskola och anpassad grundskola. 

Har ditt barn rätt att läsa modersmål? Läs här.
Vad är grundläggande kunskaper?
För sista anmälningsdatum se här!

Avanmälan
Om ert barn inte längre ska ha modersmålsundervisning anmäler ni det på avanmälningsblanketten och lämnar in den till elevens skola, som sedan meddelar EFF.

Modersmål på gymnasieskolan & anpassade gymnaiseskolan

När elev som går ut åk 9 ansöker till gymnasiet anmäler hen sig även till kursen Modersmål 1 via antagningen. Läs om behörighetskrav här.
Kontakta din studie- & yrkesvägledare (SYV) om du har frågor.
Anmälan till modersmål för elever som ska börja år 2 och 3 sker på elevernas skola.

För sista anmälningsdatum se här!

OBS! Anmälan måste göras inför varje nytt läsår!

Avanmälan
Om du inte längre ska ha modersmålsundervisning anmäler du det till din skola, som sedan meddelar EFF.

Studiehandledning 

Skolans rektor beslutar om studiehandledning och dess omfattning och beställer studiehandledning hos EFF. Skolan fyller i blanketten för studiehandledning och scannar och mailar eller postar den till EFF.

Introduktionsstöd

Introduktionsstöd på modersmål beställs till nyanlända elever i åk 1 – 3. Stödet fungerar som ett inskolningsstöd för nyanlända elever under den första tiden som en hjälp att etablera sig i svensk skola. Skolan fyller i blanketten för introduktionsstöd och scannar och mailar eller postar den till EFF.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

På uppdrag av skolorna i Uppsala gör Enheten för flerspråkighet (EFF) kartläggningar av nyanlända elevers kunskaper och förmågor. EFF utför Kartläggning steg 2 som innefattar delarna litteracitet och numeracitet.

Litteracitet innebär kartläggning av elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Numeracitet innefattar kartläggning av elevens matematiska förmåga.

Syftet med kartläggningar är, att elevens tidigare kunskaper ska tas tillvara och att undervisningen ska anpassas efter elevens kunskapsnivå.

För beställning, fyll i blanketten för kartläggning och scanna in och maila eller posta den till EFF.

Uppdaterad: