Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Gymnasieskola

På gymnasiet kan man läsa modersmål i form av modersmålskurser. Eleven måste aktivt söka en modersmålskurs, läs mer här om att ansöka om modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan.

 • Modersmål 1
  100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper åk 9 eller motsvarande.
 • Modersmål 2
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.

För att få läsa Modersmål 1, behöver eleven ha godkänt betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper (detta prövas av modersmålslärarna). Modersmålsundervisningen följer den nationella ämnesplanen för modersmål. Betyg sätts efter avslutad kurs enligt de nationella kunskapskraven.

Modersmål kan läsas som:

 • språkinriktning
 • individuellt val
 • utökad kurs

Modersmålskurs erbjuds om minst fem behöriga elever i kommunen har anmält sig och om det finns en lämplig lärare.

Undervisningstiden är 60-90 minuter per vecka beroende på antalet elever, och den sker sen eftermiddag/kväll på anvisad skola.

Prövning
En gymnasieelev har rätt att genomgå prövning i en kurs om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F. Anmälan görs hos elevens programrektor.

Läs mer om ämnesplan - Modersmål på Skolverkets webbplats.

Anpassad gymnasieskola

På anpassad gymnasieskola kan man läsa modersmål i form av modersmålskurser. Eleven måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns två kurser att välja mellan.

 • Modersmål 1
  100 poäng, som bygger på de kunskaper som anpassad grundskola ger eller motsvarande.
 • Modersmål 2
  100 poäng, som bygger på kursen Modersmål 1.

För att få läsa Modersmål 1, behöver eleven ha godkända kunskaper från anpassad grundskola eller motsvarande (detta prövas av modersmålslärarna). Modersmålsundervisningen följer den nationella  ämnesplanen för modersmål. Betyg sätts efter avslutad kurs enligt de nationella kunskapskraven.

Modersmålskurs erbjuds om minst fem behöriga elever i kommunen har anmält sig och om det finns en lämplig lärare.

Undervisning sker på elevens skola.

Läs mer om ämnesplan - Modersmål anpassad gymnasieskola på Skolverkets webbplats.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola