Att ansöka om gymnasiekurs

Så här ansöker man till en gymnasiekurs i modersmål:

  1. På vårterminen innan kursen startar söker eleven gymnasiekursen på sin skola. Det görs i systemet IST Administration (elevsida) och/eller på en blankett som skolan tillhandahåller.
  2. Kommunala gymnasieskolor:
    Skolan ska lägga in elever som sökt modersmålskurs i kommunens elevdatabas IST Administration. Först då kan EFF se vilka som sökt. 
    Fristående gymnasieskolor:
    Skolan ska skicka anmälningar till EFF på blankett eftersom fristående skolor inte är anslutna till elevdatabasen IST Administration. Först när EFF får blanketterna vet EFF vilka som sökt.
  3. EFF registerar i elevdatabasen IST Administration att eleven ska delta i kursen och ordnar lärare och lokal.
  4. Läraren får en utskrift på vilka elever som är registrerade på kursen. Det är bara dessa som läraren ska undervisa och betygsätta. Betyg sätts en gång om året, i slutet av vårterminen.

Behörighetskrav för modersmålskurser:

MOE01, 100p :
- Godkänt betyg åk 9 i ämnet modersmål, eller
- Motsvarande kunskaper för åk 9 (eleven testas av en modersmålslärare innan anmälan godtas)

MOE02, 100p:
- Godkänt betyg för kursen MOE01

MOEMOD, aktiv tvåspråkighet, 100p:
- Godkänt betyg för kursen MOE01


Sista anmälningsdatum se här!

 

Uppdaterad: