Fjärrundervisning

Att ha fjärrundervisning är ungefär som att ha undervisning i ett vanligt klassrum. Den stora skillnaden är att elever och lärare inte träffas fysiskt utan via en dator.

I undervisningen används ett webbaserat e-mötesprogram med ljud och bild. Undervisningen sker i realtid och det finns flera olika funktioner i webb-programmet som kan användas för att variera undervisningen, t ex whiteboard, arbeta med olika medier och presentationer, dela dokument, skapa enskilda grupprum, chat m.m.

Som fjärrelev har man tät och regelbunden kontakt med sin lärare som hjälper med handledning och bedömning av inlämningsuppgifter.

Vi erbjuder de flesta av våra språk via fjärrundervisning.

Fjärrundervisning i Uppsala kommun

För att så många elever som möjligt i Uppsala kommun ska kunna få läsa modersmål, så sker en del av undervisningen via fjärr. Fjärrundervisning ska organiseras om förutsättningarna på en skola är följande:

  1. Elever som önskar modersmål i ett språk går i åk 3, 4 eller 5.
  2. Det är färre än 4 elever på skolan som önskar undervisning i modersmålet.
  3. Det finns ingen elev på skolan i åk F-2 som önskar undervisning i modersmålet.

Riktlinjerna har fastställts av Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun.

Fjärrundervisning till andra kommuner

Enheten för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning till andra kommuner. Fjärrundervisning möjliggör för grundskole- och gymnasieelever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare att få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Kontakta EFF för mer information om hur man beställer.

Vilken utrustning och vilket stöd behövs?

Skolan ska se till att eleven har tillgång till följande utrustning och stöd:

  1. En dator. Helst med operativsystem Windows 10 och uppåt eller MAC-OS. Äldre eller udda system rekommenderas ej.
  2. Tillgång till internet på skolan, minst 0.5 Mbit/s men helst 2.0 Mbit/s i båda riktningarna. Mobilt bredband rekommenderas inte.
  3. USB-headset med mikrofon.
  4. En extern webbkamera, om datorn saknar inbyggd kamera.
  5. En kontaktperson på skolan, i regel klassläraren eller mentor som kan hjälpa eleven med utrustning och att komma igång, eller om det skulle uppstå problem under lektionen.

Instruktioner om hur fjärrundervisningen går till och webbadressen till e-mötesrummet skickas till kontaktpersonen via e-post.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fjärrundervisning