Vägledning inför beställning

GRUPPSTORLEK

Studiehandledning fungerar bäst i små grupper med en/två elever, högst fem elever i samma grupp förutsatt att eleverna är på samma nivå i ämnet. 

TID

Den optimala tiden är 60-120min/v för en grupp.

ÄMNET

Antal ämnen bör inte överstiga två/grupp.

BESTÄLLNING

Beställningen görs på en blankett där det tydligt framgår elevens/elevernas och mentors namn, kontaktuppgifter, samt i vilket ämne eleven behöver stöd. Det är viktigt att ange om handledningen ska ske enskilt eller i grupp.
Uppsägningstid 3 månader gäller vid avbeställning (gäller inte om eleven flyttar eller byter skola).

SAMARBETE

För att studiehandledningen ska ge bra resultat behövs ett samarbete mellan elevens klass-/ämneslärare och studiehandledaren. Arbetsmaterial till studiehandledaren ska tillhandahållas i god tid före själva handledningstillfället. Material kan med fördel skickas via mail eller andra digitala kanaler.

UTVÄRDERING

Uppföljning och utvärdering bör göras regelbundet, den leder till antingen förlängd beställning, avbokning (om målen är uppnådda), eller en ny beställning i ett annat ämne.

Uppdaterad: