Viktiga datum för anmälan

Anmälan till modersmål (grundskolan och grundsärskolan)

 • 15 juni
  - Elever som går på skolan och vill börja läsa modersmål till nästa läsår, ska anmälas i Extens senast 15 juni. Efter 1 juli kan ingen anmälan i Extens göras, pga systembyte. Skicka ifyllda och underskrivna anmälningsblanketter per post till EFF. 
  - Blivande förskoleklasselever som har fått skolplacering på den aktuella skolan och önskar läsa modersmål skall vara registrerade i Extens 15 juni. Efter 1 juli kan ingen anmälan i Extens göras, pga systembyte. Skicka ifyllda och underskrivna anmälningsblanketter per post till EFF. 
  - Fristående skolor skickar blanketter till EFF.
 • 15 augusti
  - Nytillkomna elever som skolan inte visste om i juni som vill börja läsa modersmål, ska anmälas senast 15 augusti. Efter 1 juli kan ingen anmälan i Extens göras, pga systembyte. Skicka ifyllda och underskrivna anmälningsblanketter per post till EFF. Anmäl gärna innan 15 aug om möjligt, det underlättar EFF:s planering av tjänster och elevens kursstart.
  - Fristående skolor skickar blanketter till EFF.

OBS! Elever som redan läser modersmål och ska gå kvar på samma skola till nästa läsår behöver inte anmälas igen.

Anmälan till modersmålskurser (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)

 • 15 juni
  - Elever som vill läsa modersmålskurs till nästa läsår och som ska börja år 2 eller 3 anmäler sig på sin skola.
  Sista anmälningsdagen är 15 juni. Anmälan görs i Extens. 

 • 27 augusti
  – Nytillkomna elever som skolan inte visste om i juni som vill börja läsa Modersmål 1 (MOEXXX01) och SPRINT-elever som ska läsa modersmål på grundskolenivå skall vara anmälda i Extens.

 • Nytillkommen SPRINT-elev - Nytillkomna elever som vill läsa MLXXX tas emot i mån av plats löpande under året. Anmälan görs i Extens. 

Fristående skolor skickar anmälan via epost eller blankett till EFF.

Uppdaterad: