För skolor (viktiga datum)

Anmälan till modersmål (grundskolan och grundsärskolan)

 • Elever som redan läser modersmål och ska gå kvar på samma skola till nästa läsår behöver inte anmälas igen.
 • 15 juni - Elever som går på skolan och vill börja läsa modersmål till nästa läsår, ska anmälas i Extens senast 15 juni*. 
  Fristående skolor skickar blanketter till EFF.
 • 1 september - Nytillkomna elever på skolan som vill börja läsa modersmål, ska anmälas i Extens senast 1 september*. 
  Fristående skolor skickar blanketter till EFF.


Anmälan till modersmålskurser (gymnasieskolan och gymnasiesärskolan)

 • 15 juni - Elever som vill läsa modersmålskurs till nästa läsår och som ska börja år 2 eller 3 anmäler sig på sin skola. Sista anmälningsdagen är 15 juni. Anmälan görs i Extens*. 
  Fristående skolor skickar blanketter till EFF.
 • 1 september - Behöriga elever anmäler sig till kursen Modersmål 1 (MOEXXX01) i Dexter. Sista anmälningsdagen till gymnasiekurser är 1 september det aktuella läsåret för åk 1.


Anmälan till modersmål grund och modersmålskurs för SPRINT-elever

 • Nyanländ SPRINT-elev. Elever som vill läsa modersmål för grundskolan åk 9, anmäler sig till kursen MLXXX. Nyanlända elever tas emot i mån av plats löpande under året. EFF rekommenderar att skolan i god tid anmäler elever. Annars kan de få vänta eftersom EFF behöver tid att förbereda för behovet. Anmälan görs i Extens*. 
  Fristående skolor skickar anmälan via epost eller blankett till EFF.
 • Befintlig SPRINT-elev - Elever som vill läsa modersmål för grundskolan åk 9, anmäler sig till kursen MLXXX senast 15 juni. Anmälan görs i Extens*. 
  Fristående skolor skickar anmälan via epost eller blankett till EFF.
 • Befintlig SPRINT-elev - Elever som vill läsa modersmålskurs anmäler sig till kursen MOEXXX senast 15 juni. Anmälan görs i Extens*. 
  Fristående skolor skickar anmälan via epost eller blankett till EFF.
30 januari 2018