Vad behöver jag?

Vilken utrustning och vilket stöd behövs?

Skolan ska se till att eleven har tillgång till följande utrustning och stöd:

  1. En dator. Helst med operativsystem Windows 7 och uppåt eller MAC-OS. Äldre eller udda system rekommenderas ej.
  2. Tillgång till internet på skolan, minst 0.5 Mbit/s men helst 2.0 Mbit/s i båda riktningarna. Mobilt bredband rekommenderas inte.
  3. USB-headset med mikrofon.
  4. En extern webbkamera, om datorn saknar inbyggd kamera.
  5. En handledare på skolan som ska vara där eleven är under lektionen. Eleven ska ansluta från lokaler som skolan disponerar.
Uppdaterad: