Omorganisation modersmålsstöd i förskola

Från och med 1 juli 2024 har Enheten för flerspråkighet inte längre ansvar för modersmålsstöd i förskolan.

3 maj 2024