Blanketter

Här finns alla blanketter du kan behöva. Våra blanketter är ifyllbara pdf-filer. Fyll i blanketten direkt på skärmen/datorn och skriv därefter ut och eller spara. OBS! Ladda ner PDF-filen innan du börjar fylla i för att spara!

Förskola

Ansökan av modersmålsstöd - förskola

Grundskolan

  Modersmålsundervisning
Anmälan - modersmålsundervisning
Anmälan till modersmålsundervisning i minoritetsspråk, Spår2
Avanmälan - modersmålsundervisning
  Studiehandledning
Beställning av studiehandledning
Avbeställning av studiehandledning

Gymnasieskolan

Beställning av studiehandledning
Avbeställning av studiehandledning

Fjärrundervisning

Vid frågor och beställning kontakta oss.


Introduktionsstöd till nyanlända åk 1-3

Beställning av introstöd på modersmål

Kartläggning av nyanlända elever – Steg 2

Beställning av kartläggning nyanlända elever

Övriga blanketter

Beställning:  Sammanfattande betygsöversikt från hemlandet

Ifylld blankett lämnas/skickas till elevens hemskola.

OBS!
För att kunna läsa PDF-filer behöver du programmet Acrobat Reader. Hämta det här och installera på din dator.

29 november 2016