Om Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet (EFF) är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmålsundervisning, studiehandledning och modersmålsstöd. Verksamheten är utformad utifrån ett 0-19 års perspektiv.

EFF ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i

  • Uppsalas kommunala och fristående grundskolor och grundsärskolor
  • Uppsalas kommunala och fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
  • Knivstas kommunala och fristående grundskolor

EFF ansvarar för att ge modersmålsstöd i

  • Uppsalas kommunala förskolor
  • Uppsalas fristående förskolor

Vi erbjuder även skolor i andra kommuner modersmålsundervisning och studiehandledning via fjärrundervisning.

På EFF arbetar mer än 140 lärare och pedagoger i över 40 olika språk.

29 november 2016