Grundskola & grundsärskola

Grundskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden, från årskurs ett till och med årskurs nio. Även elever i förskoleklass kan få undervisning i modersmål. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Undervisningen organiseras enligt följande:

  • De elever som går i årskurs 1-5 får undervisning på sin skola utanför ordinarie schema. I årskurs 3-5 sker undervisningen ibland som fjärrundervisning. Läs mer här.
  • För elever i årskurs 6-9 sker undervisningen i centrala grupper på anvisad skola, oftast sen eftermiddag.

Sammanlagt deltar flera tusen grundskoleelever i Uppsala i modersmålsundervisning. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. Betyg sätts varje termin från och med årskurs 6 enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om Kursplan - Modersmål på Skolverkets webbplats.

Grundsärskola

Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden. Modersmålsundervisning erbjuds om det finns minst fem elever som önskar den i kommunen och om det finns en lämplig lärare. 

Modersmål är inget nybörjarspråk utan eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Läs mer om vem som har rätt till modersmålsundervisning här.

Eleverna får undervisning på sin skola utanför ordinarie schema. De läser modersmålet enligt ämnets kursplan. Varje termin bedöms elevens kunskaper i ett skriftligt omdöme. På begäran kan betyg ges enligt enligt de nationella kunskapskraven.

Läs mer om Kursplan - Modersmål för grundsärskola på Skolverkets webbplats.

29 november 2016