Att ansöka om gymnasiekurs

Så här ansöker man till en gymnasiekurs i modersmål:

  1. På vårterminen innan kursen startar söker eleven gymnasiekursen på sin skola. Det görs i systemet Dexter och/eller på en blankett som skolan tillhandahåller.
  2. Kommunala gymnasieskolor:
    Skolan ska lägga in elever som sökt modersmålskurs i kommunens elevdatabas Extens. Först då kan EFF se vilka som sökt. Detta ska ske senast 15 juni så att EFF kan planera tjänster för kommande läsår.
    Fristående gymnasieskolor:
    Skolan ska skicka anmälningar till EFF på blankett eftersom fristående skolor inte är anslutna till elevdatabasen Extens. Först när EFF får blanketterna vet EFF vilka som sökt. Detta ska ske senast 15 juni så att EFF kan planera tjänster för kommande läsår.
  3. EFF registerar i elevdatabasen Extens att eleven ska delta i kursen och ordnar lärare och lokal.
  4. Läraren får en utskrift på vilka elever som är registrerade på kursen. Det är bara dessa som läraren ska undervisa och betygsätta. Betyg sätts en gång om året, i slutet av vårterminen.

Behörighetskrav för modersmålskurser:

MOE01, 100p:
-Godkänt betyg åk 9 i ämnet modersmål, eller
-Motsvarande kunskaper för åk 9 (eleven testas av en modersmålslärare innan anmälan godtas)

MOE02, 100p:
-Godkänt betyg för kursen MOE01

MOEMOD, aktiv tvåspråkighet, 100p:
-Godkänt betyg för kursen MOE01

EFF=Enheten för flerspråkighet, Uppsala kommun

11 oktober 2017