Tema modersmål

Språkskolan samarbetar med Skolverket kring den flerspråkiga webbplatsen Tema modersmål.
Tema Modersmål är tänkt att vara en mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor där modersmålslärare kan dela och utbyta erfarenheter och pedagogiska idéer, samt ta del av externt material som berör modersmålsundervisning och studiehandledning. Det finns även stöd till undervisningen av flerspråkiga elever, såsom Bildtema, en interaktiv bildordbok.
Språkskolan ansvarar för temaplatserna för  thailändska, bengaliska och finska.

Uppdaterad: