Om modersmål

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan. Modersmål är ett ämne som kan läsas genom hela grundskolan och i gymnasiet.

Elever i förskoleklass kan också få modersmålsundervisning.

I årskurs 6, 7, 8 och 9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i kursplanen för ämnet modersmål.

Modersmålsundervisning kan ske på följande sätt enligt Skolförordningen 5 kap 8 §:

   1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 
   2. som elevens val, 
   3. inom ramen för skolans val, eller 
   4. utanför den garanterade undervisningstiden.
 

I Uppsala kommun är det för närvarande praxis att anordna enligt punkt 4, utanför den garanterade undervisningstiden.

Ansöka om modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren eller rektorn på din skola. Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen, som Enheten för flerspråkighet i Uppsala anordnar.

För att ha rätt att delta ska du använda ditt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Modersmål är inget nybörjarspråk. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Om du tillhör något av de nationella minoriteterna, ska du erbjudas undervisning i modersmål. En skola ska erbjuda undervisningen även om det endast är en elev som vill läsa språket.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om undervisning i nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov.

Kontakta din skola om du vill ansöka om studiehandledning.

Uppdaterad: