Fortsatt fjärr/distans i modersmål åk 6-9, tom 30 april 2021

Måndag 11 januari trädde ny förordning i kraft, vilket ger skolor möjlighet att gå över till distans/ fjärrundervisning delvis eller helt för åk 7–9 (gäller ej grundsärskolan). På grund av pandemin uppmanar Skolverket dessutom skolor att så långt det är möjligt, inte ha elever från olika klasser eller skolor i blandade grupper.

Med anledning av detta har Utbildningsförvaltningens grundskoleledning fattat beslut om att övergå till undervisning via fjärr/distans för alla EFF:s modersmålsgrupper åk 6–9 (ej grundsär). 

Väldigt många modersmålselever på Uppsalas alla högstadieskolor berörs, och det innebär utmaningar praktiskt, men även tekniskt eftersom alla skolor inte har samma digitala plattformar. Vi ber om ert tålamod med eventuella problem som kan uppstå.

Hur sker undervisningen?
Undervisningen för högstadiegrupper kommer i första hand att ske i realtid via Microsoft Teams. Modersmålsläraren kommer att bjuda in sina elever till lektion på ordinarie tid om inte annat meddelas. I inbjudan finns en länk som man klickar på för att ansluta till lektionen/mötet. Om man har Teams-appen på den enhet man kopplar upp sig ifrån så brukar det vara enkelt att ansluta. Om man inte har Teams-appen så kan man omdirigeras att ansluta via en web-browser.

Löpande information om undervisning för våra högstadiegrupper kommer att publiceras på www.flersprakighet.uppsala.se

26 mars 2021