Gymnasiekurser 2019/2020

Gymnasiekurserna startar vecka 35.

Språk/Modersmålskurs

 

Var

 

Tid/Plats

Albanska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Amhariska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Amhariska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Arabiska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D204

Arabiska grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 NY dag och sal

Ti 17-18 B210

Arabiska Modersmål 1 (B)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D202

Arabiska Modersmål 1 (M GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D212

Arabiska Modersmål 1 (M GR2)

 

Celsiusskolan

 

On   17-19, D204

Arabiska Modersmål 1 (M GR3)

 

Celsiusskolan

 

Fr 17-19 D103

Arabiska Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D211

Arabiska Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 NY sal

On 17-19 D211

Armeniska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bengali Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bengali Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17.30-19 D212

Bengali Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bosniska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18 D202

Bosniska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 B111

Dari Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 B103

Dari Modersmål 1 (K GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D101

Dari Modersmål 1 (K GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D103

Dari Modersmål 1 (K GR3)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D101

Dari Modersmål 1 (K GR4)

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 D101

Dari Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D108

Dari Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D108

Dari Modersmål 2 (GR3)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D103

Engelska Aktiv   tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Må 17.30-19 D101

Engelska Grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Må 16.30-17.30 D101

Engelska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D101

Engelska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Må 17.30-19 D101

Finska Modersmål 1

 

Nannaskolan

 

To 16.30-18 178

Franska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Franska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D204

Grekiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kirundi Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kurmanji Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D201

Kurmanji Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Lettiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Nederländska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Pashto Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 F102

Pashto Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18 B110

Pashto Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Må 18-19 B110

Persiska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Persiska grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D211

Persiska Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D209

Persiska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 B209

Polska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Portugisiska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 F110

Ryska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Fr 17-19 D101

Ryska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

TI 17-19 D209

Serbiska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Serbiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Somaliska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 F110

Somaliska Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D201

Somaliska Modersmål 1 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 F110

Somaliska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D110

Somaliska på grundskolenivå sprint

 

Celsiusskolan

 

Må 18-19 F110

Sorani Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18 F102

Sorani Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D201

Spanska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Spanska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 B107

Spanska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 B107

Swahili Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Swahili Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Ti 18-19 D110

Tigrinja grundskolenivå sprint (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 D110

Tigrinja Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 B110

Tigrinja Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 D110

Tyska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30, B110

Tyska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ungerska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ungerska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

2 september 2019