Gymnasiekurser 2020/2021

Gymnasiekurserna startar vecka 38. Med reservation för ändringar!

Språk/Modersmålskurs

 

Var

 

Tid/Plats

Amhariska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ons 17-18.30 B111

Amhariska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ons 17-18.30 B111

Amhariska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Ons 17-18.30 B111

Arabiska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D204

Arabiska grundskolenivå (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17–18 B210

Arabiska Modersmål 1 (B GR1)

 

Celsiusskolan

 

To 17-18.30 D101

Arabiska Modersmål 1 (M GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D212

Arabiska Modersmål 1 (M GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30, B210

Arabiska Modersmål 1 (M GR3)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D211

Arabiska Modersmål 1 (M GR4)

 

Celsiusskolan

 

Fr 17-18.30 D103

Arabiska Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D211

Arabiska Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D211

Arabiska Modersmål 2 (GR3)

 

Celsiusskolan

 

Må 17.45-19 B111

Armeniska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bengali Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17.30-19 D212

Bengali Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

On 16.30-17.30 D212

Bosniska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 18–19 D202

Bosniska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 16.30-17.30 B111

Dari grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

To 17–18 B110

Dari Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 17-18.30 D103

Dari Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D108

Dari Modersmål 1 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D103

Dari Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D108

Dari Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Fr 17-18.30 D101

Engelska Aktiv   tvåspråkighet

 

 

 

Lärare kontaktar

Engelska Grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Må 16.30-17.30 D212

Engelska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D101

Engelska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Må 17.30-18.30 D212

Finska Modersmål 1

 

Nannaskolan

 

Ti 17-18.30 284

Finska Modersmål 2

 

Fjärr

 

On 17-18.30 

Franska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Franska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Franska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Grekiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

To 17-18.30

Grekiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Italienska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 16.30-18.00 B110

Kinesiska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kirundi Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kurmanji Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D201

Kurmanji Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Nederländska modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Nederländska modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Pashto Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Ti 17–18 F102

Pashto Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17–18 B110

Pashto Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Må 18–19 B110

Persiska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

On 17–18 D101

Persiska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D209

Persiska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 B209

Portugisiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Portugisiska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 F110

Rumänska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ryska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ryska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D209

Ryska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Serbiska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Serbiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Somaliska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 17-18.30 D108

Somaliska Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 D110

Somaliska Modersmål 1 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D202

Somaliska Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 F110

Somaliska Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D201

Somaliska på grundskolenivå sprint (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Må 17–18 F110

Somaliska på grundskolenivå sprint (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 18–19 F110

Sorani Aktiv   tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

On 17–18 D108

Sorani Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17–18 F102

Sorani Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D201

Spanska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Spanska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 B107

Spanska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D202

Swahili Modersmål 1

 

Celsiusskolan

ändrad 

To 16.30-18.30 F110

Swahili Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Ti 17–18 D110

Tigrinja grundskolenivå (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 18–19 D110

Tigrinja Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 B110

Tigrinja Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

To 17-18.30 D110

Turkiska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D110

Turkiska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

To 17-18 F102

Tyska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tyska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tyska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Urdu Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 16.30-18 B107

Ungerska Aktiv tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ungerska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

15 september 2020