Gymnasiekurser 2018/2019

Gymnasiekurserna startar vecka 35.

Språk/Modersmålskurs

 

Var

 

Tid/Plats

Amhariska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Amhariska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Amhariska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Arabiska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D204

Arabiska grundskolenivå (GR1)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18 B210

Arabiska grundskolenivå (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 18.00-18.45 B210

Arabiska Modersmål 1 (B GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D204

Arabiska Modersmål 1 (B GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 B210

Arabiska Modersmål 1 (D)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D209

Arabiska Modersmål 1 (D GR1)

 

Celsiusskolan

  Ti 17-19, F102

Arabiska Modersmål 1 (P)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D211

Arabiska Modersmål 2 (B)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D202

Arabiska Modersmål 2 (M)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D212

Armeniska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Armeniska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bengali Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bengali Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17.30-19 D212

Bengali Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Bosniska Aktiv   tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Ti 18-19 B111

Bosniska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18 D202

Bosniska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 B111

Dari Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 18-19 B110

Dari grundskolenivå (K GR1)

 

Celsiusskolan

 

On 17-18 D101

Dari grundskolenivå (K GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 18-19 D101

Dari grundskolenivå (M GR1)

 

Celsiusskolan

 

To 17-18 B110

Dari Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Fr 16.30-18 D103

Dari Modersmål 1 (K GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D101

Dari Modersmål 1 (K GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D103

Dari Modersmål 1 (M GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D108

Dari Modersmål 1 (S GR1)

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 D103

Dari Modersmål 2 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 B111

Dari Modersmål 2 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D103

Dari Modersmål 2 (GR3)

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 D101

Engelska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Engelska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 D101

Engelska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Finska Modersmål 1

 

Nannaskolan

 

To 17-18 178

Franska Aktiv   tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

Ti 16.45-18.15 D204

Franska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 18.15-19.15 D204

Franska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kinesiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kroatiska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Kurmanji Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D201

Kurmanji Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 D201

Pashto grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

On 18-19 B209

Pashto Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18.30 B110

Pashto Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

On 17-18 B209

Persiska Aktiv tvåspråkighet

 

Linnéskolan

 

Fr 17-18

Persiska   grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

On 17-19 D211

Persiska Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D209

Persiska Modersmål 1 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

On 17-19  D211

Persiska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 B209

Polska Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ryska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ryska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30 D209

Ryska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Serbiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Somaliska Aktiv tvåspråkighet

 

Celsiusskolan

 

To 17-19 D108

Somaliska Modersmål 1 (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-19 D110

Somaliska Modersmål 1 (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D202

Somaliska Modersmål 2

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-19 D201

Somaliska på grundskolenivå sprint

 

Celsiusskolan

 

Må 18-19 D108

Somaliska på grundskolenivå sprint (GR2)

 

Celsiusskolan

 

Må 17-18 D108

Sorani Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D108

Sorani Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Spanska Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Spanska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 16.30-18 B110

Spanska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Swahili Modersmål 1

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Thai Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 B111

Thai Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja Aktiv   tvåspråkighet

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tigrinja grundskolenivå

 

Celsiusskolan

 

Ti 18-19 D110

Tigrinja grundskolenivå sprint (GR1)

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18 D110

Tigrinja Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

To 17-18 D110

Tigrinja Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Turkiska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

On 17-18.30 D110

Turkiska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Tyska Modersmål 1

 

Celsiusskolan

 

Ti 17-18.30, B110

Tyska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

Ungerska Modersmål 2

 

Fjärr

 

Lärare kontaktar

17 augusti 2018