Regeringen satsar på undervisningen i modersmål för nationella minoriteter

Regeringen har beslutat kursplaner för modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Kursplanerna gäller för grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Läs mer

22 oktober 2014