Nytt för minoritetsspråken från ht 15

Alla elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna kommer att ha rätt att läsa sitt modersmål även om de inte har grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) kommer att kunna läsas i två olika spår. Ett spår för de som har grundläggande kunskaper. Ett andra spår för de som är nybörjare och har språket ”som andraspråk”.

Det är viktigt att ni som anmäler er till modersmål i ett nationellt minoritetsspråk anger vilket av dessa  spår ni önskar undervisning i, tex. finska som modersmål (med grundläggande kunskaper) eller finska som andraspråk (nybörjare).

22 oktober 2014