Gymnasiekurser i modersmål 2016/17

Gymnasiekurser Modersmål 1, Modersmål 2 och Aktiv tvåspråkighet startar vecka 36. Se schemat här nere! Vi återkommer angående lokaler för de språk/kurser som inte finns med i schemat – arbetet pågår med att boka lokaler på andra skolor.

Gymnasiekurser i Modersmål 2016/17  
           
kurs dag tid sal skola Kursnamn
           
MOEARA01, gr 1 17-19 207 Katedralskolan Modersmål 1 (Arabiska)
MOEARA01, gr 2 ti 17-19 206 Katedralskolan Modersmål 1 (Arabiska)
MOEARA01, gr 3 to 17-19 207 Katedralskolan Modersmål 1 (Arabiska)
MOEARA02 ti 17-19 207 Katedralskolan Modersmål 2 (Arabiska)
MOEMOD0-ARA to 17-19 206 Katedralskolan Modersmål-aktiv tvåspråkighet Arabiska
MOEBEN01 ti 17-19 320 Katedralskolan Modersmål 1   (Bengaliska)
MOEBOS01 17-19 320 Katedralskolan Modersmål 1   (Bosniska)
MOEBOS02 to 17-18 320 Katedralskolan Modersmål 2   (Bosniska)
MOEMOD0-BOS to 18-19 320 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Bosniska
MOEENG01 fr 17-19 320 Katedralskolan Modersmål 1   (Engelska)
MOEFAS01 17-19 209 Katedralskolan Modersmål 1   (Persiska)
MOEFAS02 ti 17-19 209 Katedralskolan Modersmål 2   (Persiska)
MOEMOD0-FAS on 17-19 209 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Persiska
MOEFRA01 ti 17-19 329 Katedralskolan Modersmål 1 (Franska)
MOEFRA02 fr 17-19 329 Katedralskolan Modersmål 2 (Franska)
MOEGRE01 on 17-19 320 Katedralskolan Modersmål 1   (Grekiska)
MOEHRV01 to 17-19 209 Katedralskolan Modersmål 1   (Kroatiska)
MOEKMR01 17-19 327 Katedralskolan Modersmål 1   (Kurdiska, norra)
MOEKMR02 to 17-18.30 327 Katedralskolan Modersmål 2   (Kurdiska, norra)
MOERUS01 ti 17-19 327 Katedralskolan Modersmål 1 (Ryska)
MOERUS02 fr 17-18.30 323 Katedralskolan Modersmål 2 (Ryska)
MOESPA01 17-19 329 Katedralskolan Modersmål 1 (Spanska)
MOESPA02 on 17-18 329 Katedralskolan Modersmål 2 (Spanska)
MOEMOD0-SPA on 18-19 329 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Spanska
MOESRP01 to 17-19 209 Katedralskolan Modersmål 1   (Serbiska)
MOESRP02 fr 17-18 209 Katedralskolan Modersmål 2   (Serbiska)
MOEMOD0-SRP fr 18-19 209 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Serbiska
MOETHA01 on 17-19 327 Katedralskolan Modersmål 1 (Thai)
MOETHA02 fr 17-18 327 Katedralskolan Modersmål 2 (Thai)
MOEMOD0-THA fr 18-19 327 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Thai
MOETIR01 17-19 206 Katedralskolan Modersmål 1   (Tigrinja)
MOETIR02 on 17-19 206 Katedralskolan Modersmål 2   (Tigrinja)
MOEMOD0-TIR fr 17-18.30 206 Katedralskolan Modersmål-aktiv   tvåspråkighet Tigrinja
MOETUR01 on 17-19 207 Katedralskolan Modersmål 1   (Turkiska)
MOETUR02 fr 17-18 207 Katedralskolan Modersmål 2   (Turkiska)
MLTIR ti 16-17 G122  Bolandsskolan Modersmål åk 8&9
MLTIR ti 17-19 G122  Bolandsskolan Modersmål SPRINT elever
MOESOM1 ti 17-19 G205 Bolandsskolan Modersmål 1 Gym somaliska grupp1
MOESOM1 to 17-19 G205 Bolandsskolan Modersmål 1 Gym somaliska grupp2
MOESOM2 to 17-19 G206 Bolandsskolan Modersmål 2 Gym somaliska
MLSOM on 16.30-18 G205 Bolandsskolan Modersmål åk 8-9 somaliska
MOEMODSOM ti 17-19 G117 Bolandsskolan Aktiv tvåspråkighet somaliska
MLSOM on 16-17 G117 Bolandsskolan Modersmål somaliska Sprint grupp 1 alfabetisering
MLSOM on 17-18 G117 Bolandsskolan Modersmål somaliska Sprint grupp 2
MLSOM on 18-19 G117 Bolandsskolan Modersmål somaliska Sprint grupp 3
MOESDH01 17-19 10 Gränby Modersmål 1 (Sydkurdiska)
MOESDH02 tis 17-19 10 Gränby Modersmål 2 (Sydkurdiska)
MOEPRS01 17-19 203 Bolandsskolan Modersmål 1 (Dari) grupp 1
MOEPRS01 17-19 205 Bolandsskolan Modersmål 1 (Dari) grupp 2
MOEPRS01 on 17-19 122 Bolandsskolan Modersmål 1 (Dari) grupp 3
MOEPRS02 ti 17-19 203 Bolandsskolan Modersmål 2 (Dari)
MOEMODPRS on 17-19 203 Bolandsskolan Modersmål-aktiv tvåspråkighet Dari
MOEPUS01 to 17-19 203 Bolandsskolan Modersmål 1 (Pashto)
MLFAS on 16.30-18 206 Bolandsskolan Modersmål Persiska Sprint
MOEZHO01 on 17-18   Katedral Modersmål 1 (Kinesiska)
5 september 2016