Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Språkskolan hjälper skolor i Uppsala med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och förmågor i en så kallad Kartläggning Steg 2 som innefattar kartläggning av Språk och Matematik. Språk innebär kartläggning av elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt på elevens starkaste språk. Matematik innefattar kartläggning av elevens matematiska förmåga.

Syftet med kartläggningar är, att elevens tidigare kunskaper ska tas tillvara och att undervisningen ska anpassas efter elevens kunskapsnivå. 

Använd den här blanketten för att beställa kartläggningen!

5 januari 2016